BEZPŁATNE BADANIA POD KĄTEM BORELIOZY STAWOWEJ

Projekt spółki Multi Knife pod nazwą: "Opracowanie prototypu zestawu diagnostycznego do  wykrywania boreliozy z płynu stawowego" współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Badania i rozwój w  sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości" osi I "Innowacje i nauka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014 - 2020.
Wartość projektu to 4 935 420,00 z czego 3 236 400,00 dofinansowane zostanie ze środków Unii Europejskiej.
Program jest przeznaczony dla osób, które miały w przeszłości  kontakt z boreliozą potwierdzony w badaniach serologicznych (dodatni wynik testu ELISA lub Western-Blot) oraz cierpią na objawy ze strony stawów.
Osoby, które spełniają kryteria włączenia do programu zostaną zaproszone do wykonania badań serologicznych Western-Blot w naszej placówce.
Po kwalifikacji do dalszego etapu badań, na podstawie ankiety i wyników badania Western-Blot,  wybranym chorym pobierzemy płyn stawowy do badania rt PCR. Badanie rt PCR jest badaniem genetycznym, które pozwoli stwierdzić z 91% pewności czy występuje zakażenie stawu  bakterią boreliozy.
Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w programie badawczym, który pozwoli na skuteczną diagnozę pod kątem boreliozy stawowej. Badania są całkowicie BEZPŁATNE. Uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się poprzez wypełnienie dostępnej na naszej witrynie ankiety.
 
Image
Image